कार्यस्थल
Kanto region
Tokyo
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

天丼てんや 秋葉原店(末広町)

TENYA AKIHABARA

फास्ट फुड पसल भित्रको सम्पूर्ण काम

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी पोशाक भाडामा खाना भत्ता भएको परिवार छुट भएको तलब वृद्धि सुविधा भएको तलबी बिदा भएको मध्य रातको भत्ता भएको सामाजिक बीमा